Chuyên mục: Chuyện Nghề

Khởi Nghiệp ”LÀM GIẦU” hay “LÀM NỢ”.

Qua trên Facebook người ta rần rần nói về vụ Clip 2 ông trên bàn nhậu cứ tranh luận với nhau việc “làm thuê” với “khởi nghiệp để làm chủ”. Sau một hồi hai ông bạn choảng nhau luôn (Xem lại video) Bản thân mình cũng từ một đứa sinh …

Bản Chất Của Marketing và Sale là gì?

“ Marketing và Sale là là về để phục vụ loài người. Marketing và Sale là để phục vụ loài người. Chúng ta sống là để phục vụ người khác. Chừng nào ta làm được điều này, ta trở nên có giá trị. – Ta có giá …