Bản Chất Của Marketing và Sale là gì?

“ Marketing và Sale là [Kiến thức] là [Tư duy] về [Tâm Lý Học] để phục vụ loài người.

Marketing và Sale là để phục vụ loài người.
Chúng ta sống là để phục vụ người khác.
Chừng nào ta làm được điều này, ta trở nên có giá trị.
– Ta có giá trị hơn với khách hàng thì ta có nhiều tiền hơn.
– Ta có giá trị hơn với đàn ông thì chị em ta có chồng ngon hơn ))
-> Việc của ta là làm mình trở nên có giá trị hơn.

Marketing và Sale làm cho con người ta có giá trị hơn. “


________
Để hiểu hơn về ngôn ngữ sao hoả này thì chị em hãy vào đây này, chỉ chị em thôi nhớ, các anh em nhắm mắt vào đi: https://www.youtube.com/watch?v=XQk1EoFhmwM

Bình Luận Của Bạn