Tác giả: Mai Mai

Tâm tư của Mai khi đọc quảng cáo..

1. Like nhiều – Comment ít. -> Quảng cáo đưa đến sai đối tượng. Xem lại tập target. 2. Comment nhiều – chốt sale ít. -> Tư vấn có vấn đề. Họp tổ tư vấn, xem lại kịch bản và quy trình tư vấn chốt sale. 3. Chốt đơn tỷ …

Muốn Chạy Ads Giỏi không thể không …kiên nhẫn

Vẫn là BDS, tại dự án #Vincity rộn ràng quá làm bạn Mai cũng khó mà phớt lờ. Chuyện sáng nay muốn kể là ngoài câu chuyện về TỐI ƯU-content – target – kỹ thuật chạy, thì còn 1 yếu tố muốn nói đến nữa là “Kiên nhẫn”. 2 hình ảnh dưới …